Mô hình đại học không vì lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam

Ngày đăng: 23/08/2017

Ngày 7.6.2017, Thủ tướng Chính phủ có văn bản 802/TTg-KGVX đồng ý chủ trương thành lập Trường ĐH Du lịch Sài Gòn theo hướng không vì lợi nhuận và sẽ trở thành Trường ĐH du lịch đầu tiên của Việt Nam.


Sứ mạng của trường: đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức, tri thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập của đất nước; kiến tạo môi trường học thuật, nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế; phát huy năng lực nghiên cứu ứng dụng, đóng góp cho xã hội thông qua phát triển kinh tế tri thức.

Giá trị cốt lõi: ưu tiên lợi ích cộng đồng; tôn trọng tính sáng tạo, sự khác biệt, tính phản biện trong sự đa dạng; khẳng định giá trị trung thực và sự chính trực; khẳng định sự minh bạch và chất lượng, hiệu quả.

Các nhóm ngành nghề đào tạo của trường: du lịch, kinh tế, ngoại ngữ, nghệ thuật, mỹ thuật công nghiệp, sức khỏe sắc đẹp và truyền thông đa phương tiện.

KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN

Trên thế giới, loại hình trường ĐH không vì lợi nhuận đã phát triển từ lâu, trong khi Việt Nam chỉ mới xuất hiện. Nhiều trường ĐH luôn khẳng định hoạt động không vì lợi nhuận nhưng chưa được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh/thành phố công nhận sự ra đời loại hình trường ĐH này. Ban quản lý đề án quyết tâm thành lập trường ĐH không vì lợi nhuận đúng với tinh thần Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ với nội dung các nhà đầu tư cam kết sử dụng phần tài chính chênh lệch thu và chi vào mục đích đầu tư cơ sở vật chất; xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên và các hạng mục phục vụ hoạt động giáo dục.

Định hướng hoạt động không vì lợi nhuận luôn đặt lợi ích cộng đồng là yếu tố quan trọng. Sự ra đời trường ĐH không vì lợi nhuận là một đóng góp không nhỏ thể hiện tính tích cực của xu thế giáo dục hiện đại. Việc thành lập trường ĐH không vì lợi nhuận sẽ giải quyết bài toán phục vụ cộng đồng trực tiếp qua việc dồn mọi nguồn lực để xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo chất lượng đào tạo những sản phẩm tốt nhất không quan tâm đến lợi nhuận. Đây cũng là nét son trong việc hướng về lợi ích cộng đồng.

SẼ TRỞ THÀNH TRƯỜNG ĐH DU LỊCH ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

Hiện nay, hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam chưa có trường ĐH chuyên về du lịch, mặc dầu các trường đều đào tạo chuyên ngành du lịch. Thực tế số lượng chuyên ngành du lịch rất chung chung, thiếu sinh động như thực tế phát triển đa dạng của ngành du lịch. Sự ra đời một trường ĐH du lịch tại Việt Nam sẽ tạo nên bức tranh đầy đủ hơn cho hệ thống ĐH Việt Nam. Giáo dục ĐH Việt Nam đang hội nhập với ĐH quốc tế.

Với đặc điểm sẽ là trường ĐH du lịch đầu tiên của Việt Nam, Đề án Trường ĐH Du lịch Sài Gòn khi thành lập sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển du lịch thành phố và cả nước; trường sẽ học tập các trường ĐH du lịch trên thế giới để đào tạo thêm những chuyên ngành chưa có ở Việt Nam và liên kết các chương trình đào tạo du lịch trình độ ĐH của các nước Châu Âu, Châu Mỹ.

Năm học 2017-2018, Ban quản lý Đề án thành lập Trường ĐH Du lịch Sài Gòn, Saigonact tiếp tục chiêu sinh hệ cao đẳng các nhóm ngành đào tạo: du lịch, kinh tế, ngoại ngữ, nghệ thuật, mỹ thuật công nghiệp. Hiện nay, Ban quản lý Đề án đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ GD - ĐT, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành quyết định thành lập khi đầy đủ các điều kiện.

Các tin khác