Đội ngũ giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Ngày đăng: 19/08/2017

Giảng viên tin học, giảng viên ngoại ngữ.


1. Giảng viên giảng dạy ngoại ngữ

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

GS.TS.Nguyễn Thị Hai

2

PGS.TS.Phùng Quý Nhâm

3

ThS.Nguyễn Kim Ánh

4

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Hoanh

5

ThS.Hoàng Tiểu Nga

6

ThS.Ngô Kim Phượng

7

ThS.Mai Thị Thúy Phượng

8

ThS.Đoàn Thị Minh Trang

9

ThS.Nguyễn Thị Thu Hằng

10

ThS.Nguyễn Thị Thu Hiền

11

ThS.Dương Thị Nào

12

ThS.Nguyễn Minh Triết

13

TS.Nguyễn Thị Thùy Linh

14

ThS.Huỳnh Sang

15

ThS.Mai Đặng Mỹ Hiền

16

ThS.Lý Văn Hà

17

ThS.Lý Ái Tâm

18

ThS.Nguyễn Thị Tú Anh

19

ThS.Lê Thanh Bình

20

CN.Nguyễn Trường Xuân

21

CN.Trần Thị Tuyết Hoa

22

CN.Cao Thị Mỹ Hoa

2. Giảng viên giảng dạy Tin học

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

Phạm  Min

2

Bùi Anh Tuấn

3

Đinh Văn Phụng

4

Nguyễn Ngọc Thanh